Tel. 93 788 14 50
c/ Gavatxons 20, 1r 1a 08221 Terrassa
info@finquescarne.com

Avis Legal

Copyright © 2007 FINQUES CARNÉ tots els drets reservats.

Els continguts de les pàgines del web de FINQUES CARNET estan protegits per la Llei de Protecció Intel·lectual i són propietat exclusiva de FINQUES CARNE. El copyright de les obres és dels seus respectius autors.

Protecció de dades personals

Les dades enviades per correu a FINQUES CARNET s’incorporaran a un fitxer, responsabilitat de FINQUES CARNET i s’utilitzaran als fins propis de la sol·licitud corresponent. Totes les dades de caràcter personal seran tractades segons estableix la “Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal”. Els usuaris es poden dirigir a FINQUES CARNET. Gavatxons 20, 1r 1a, 08221 Terrassa, per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dels mateixos.

Condicions d’ús 

L’accés a la web de FINQUES CARNÉ está subjecte a les següents condicions:

• L’usuari ha de saber que la informació que circula per Internet pot ser reglamentada en termes d’ús o estar protegida pels drets d’autor o de la propietat intel·lectual. També cal informar que la informació transmesa a través d’Internet pot ser interceptada.

• La distribució, la modificació, la transmissió, la còpia o qualsevol altra utilització dels continguts del web de FINQUES CARNET, amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització expressa de FINQUES CARNET, és una infracció castigada per la legislació vigent.

• FINQUES CARNÉ, no garanteix que la seva web i el seu Servidor estiguin lliures de virus, o d’altres programes perjudicials per als sistemes de procés de la informació. És per aquest motiu que FINQUES CARNET, no es fa responsable dels danys que pugui ocasionar l’accés al seu web.

• FINQUES CARNÉ, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web i no assumeix cap obligació per a la seva actualització. De la mateixa manera, podrà limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

Dades identificatives

Les dades identificatives del responsable del web www.finquescarne.com son:

FINQUES CARNÉ
Gavatxons 20, 1r 1a
08221  Terrassa
Tel. 93 788 14 50
Fax 93 788 23 35