Tel. 93 788 14 50
c/ Gavatxons 20, 1r 1a 08221 Terrassa
info@finquescarne.com

Administració de comunitats

Administració de comunitats de propietaris

  • Constitució Comunitats de Propietaris

  • Redacció estatuts

  • Redacció reglaments règim intern

  • Legalització comunitats

  • Presentació llibres d'actes registre de la propietat

  • Obtenció NIF

  • Posada en marxa comunitats

  • Preparació previsió despeses i assignació de quotes

  • Assessorament acurat sobre Propietat Horitzontal

Sol.licitud de pressupost online

Demani’ns pressupost sense compromís. Resposta a 48h.